Jak konserwować opony?

Te kilka zaleceń dla składowania pozwoli odnaleźć opony zimowe w doskonałym stanie w następnym sezonie:

  • Przed zdemontowaniem opon oznaczyć ich pozycję na samochodzie.
    Można będzie w ten sposób zamienić je miejscami na następną zimę, aby wyrównać ich zużycie.
  • Umyć wodą koła i opony i dobrze wysuszyć aby zmniejszyć ich oksydację.
  • Wyjąć obce ciała (na przykład kamyczki) wbite w bieżnik.
  • Jeśli opony są założone na felgi, składować je na płasko, lub zawieszone:
    jeśli są zdjęte z felg, składować na stojąco lub na płasko.
  • Składować opony w miejscu suchym, ciemnym i chłodnym, a przede wszystkim w odaleniu od substancji węglowodorowych (benzyny, oleje).